Kikko Ramen & Poke - Beaumont

A7. Agedashi Tofu

$6.95